• image
  • image
  • image
Previous Next

Intake

Voor je gaat beginnen met een praktijkopleiding adviseren we altijd om eerst een proefles, oftewel intake-les te nemen.  In deze les gaan we kijken wat je eventueel al weet en kan, en hoe snel je de lesstof oppikt. Tegen het einde van de les bespreekt de instructeur zijn bevindingen met je en geeft hij een advies over het aantal lessen dat je waarschijnlijk nodig zult hebben om het praktijkexamen met goed gevolg af te kunnen leggen.

De proefles/intake-les is een advies, dus niet bindend. Jij besluit uiteraard zelf hoeveel lessen je wilt volgen.